Новини

Обещават по-широко обсъждане на проектите с еврофинансиране

Проектите за градско развитие, които ще получат европейско финансиране чрез програмата за регионално развитие в следващия програмен период, ще бъдат подлагани на по-широко обществено обсъждане със заинтересованите страни. По този начин целим да получим повече градивни решения и по-широка подкрепа. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова при участието си във студентска видеоконференция на тема: „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове“, организирана от Катедра „Регионално развитие“ на Университета за национално и световно стопанство.

Според зам.-министър Николова инвестициите за превръщането на градовете ни в интелигентни центрове трябва да са концентрирани върху широко дебатирани проектни идеи, които предвиждат бъдещето развитие. „Интелигентните решения за развитие на градовете или на която и да е област в икономическия и социален живот идват най-вече от младите хора, които не са обременени с миналото и са извън рамките на стандартното мислене. Ето защо изпълнението на регионалната и градска политика в бъдеще, свързана с внедряване на интелигенти решения, трябва да въвлича повече заинтересовани страни, посочи Деница Николова.

В момента развитието на „умните градове“ се свързва основно с изграждане на устойчив градски транспорт, екологична градска среда и ефективна градска инфраструктура, които допринасят за по-висок стандарт на живот и по-качествени социални и икономически услуги. „Приоритетите ни в регионалната политика са много тясно свързани с градското развитие, защото все по-голям брой от населението се концентрира в градовете“, посочи още Николова. Според официалната статистиката около 70% от населението на ЕС е концентрирано в градовете, а тенденцията предвижда този процент да бъде достигнат и в световен мащаб. „Това крие и своите рискове, защото с нарастване на урбанизацията ще срещаме и предизвикателства като прекомерна употреба на ресурси, натоварен трафик, социални неравенства, осигуряване на достъпна и качествена жилищна среда. Ние трябва да отговорим адекватно със съответните политики и финансови ресурси, които дават решение на тези проблеми“, отбеляза пред участниците Николова.

По думите й  ефективното въвеждане на концепциите за развитие на интелигентни градове има потенциала да реши наболелите проблеми на околната среда, икономиката, транспорта и инфраструктурата. Ще се насърчават проекти, които предлагат модерни и иновативни решения и в които администрация, бизнес и гражданско общество работят в екип. Важно е проектите за интелигентни градове да включват планове за осигуряване на прозрачност и достъпност на гражданите, като това може да стане отново чрез използването на модерните технологии – портали за данни или мобилни приложения, така че жителите да са наясно с новите възможности.

Николова каза още, че  извънредното положение в страната е повлияло положително върху въвеждането на електронното управление. „За няколко седмици преодоляхме неща, които в миналото се преодоляваха с години. Затова приветстваме всички инициативи, които могат да допринесат за интелигентно управление на нашите градове, като повече дигитални възможности“, каза още тя.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us