Новини

Обнародвани са промени в ЗОП, касаещи обжалванията на процедури

В днешния брой 49 на „Държавен вестник“ е обнародван законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстовете на промените се намират на стр. 3 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080.

Промените касаят обжалването на процедурите по глава двадесет и седма от закона и според мотивите на вносителите има за цел да предотвратяване на неоснователно обжалване. Въвежда се отговорност за причинени вреди, когато е налице злоупотреба с правото на обжалване.

За подадените жалби до влизането в сила на закона за изменение и допълнение на ЗОП до Комисията за защита на конкуренцията се прилага досегашният ред. Тъй като не е посочен друг срок, законът влиза в сила три дни след обнародването му.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us