Новини

Обнародван е новият устройствен правилник на МРРБ

Новият устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), приет с Постановление № 171 от 16 август 2017 г. и обнародван в днешния брой 68 на „Държавен вестник“ влиза в сила от днес.

С него се оптимизират структурата и числеността на административните звена и се прецизират техните функции.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us