Новини

Обратното броене за срещата за климата започна


България също се включи в световната инициатива срещу климатичните промени, като редица неправителствени организации участваха в събития, посветени на 24 октомври – Деня за действие. В този дени хората на планета бяха призовани да изпратят послание към световните политически лидери преди петнайсетата Сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и 5-ата Среща на страните по Протокола от Киото, която ще се проведе между 30 ноември и 11 декември в столицата на Дания Копенхаген.

В тази инициатива се включиха милиони хора от всички континенти. Те трябваше по някакъв начин да изобразят числото 350, за да покажат съпричастност към инициативата. Идеята да бъде правено точно това число е, че според последните научни изследвания до 350 части въглероден диоксид на един милион части е максималната безопасна концентрация на газа в атмосферата на Земята. В момента тази концентрация е по-висока – около 390 части в един милион части въздух, което води и до промените в климата.

На всички континенти по някакъв начин беше изписано числото 350. В София се събраха десетки хора, които изобразиха с телата си числото 350. По време на акцията българските организатори приготвиха и 350 чаши топъл чай. Инициативи имаше и в Пловдив – там пък в продължение на 350 продължи концертът за пияно. Другите активни градове бяха Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Благоевград, Разград.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us