Новини

Общият показател на бизнес климата у нас се повишава с 4,3 пункта

През май общият показател на бизнес климата у нас се е повишил с 4.3 пункта спрямо равнището си от предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това показват данни на Националния статистически институт.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 4.2 пункта в сравнение с април, което се дължи на по-оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.
Показателят „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 2.2 пункта поради по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с април.
Същевременно през първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. с 3.9 на сто и достига 796 лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната заплата, са: „Операции с недвижими имоти“- със 17.6 на сто, „Образование“ – с 14.2 на сто, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 7.6 на сто. Средната брутна месечна работна заплата за януари 2014 г. е
794 лв., за февруари – 780 лв. и за март – 813 лева.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us