Новини

Общините на работна среща за проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще проведе серия работни срещи за обучение на бенефициентите по програмата. Първата ще се проведе в четвъртък (01.09.2016 г.) в резиденция „Бояна“, Дом 2, зала „Триадица“ от 9 часа. Участници в семинара ще бъдат експерти от 28-те общини, бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Срещата ще бъде открита от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП“РР“ 2014-2020 Деница Николова. В програмата на заседанието са включени представяне на новата нормативна уредба в областта на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и свързаните с нея промени в актовете, издавани от Управляващия орган, указанията за техническото и финансово изпълнение на договори, финансирани по Приоритетна ос 2 на ОПРР, начините за електронно отчитане на договорите и др.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us