Новини

Обучават чиновници в ЗУТ и ЗКИР


Министерството на правосъдието ще анализира ефективността на работата на дирекция „Съвет по законодателство“ и ще я сравнява с подобни структури в още 14 държави от Европейския съюз. Работата е по проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е финансирана от Европейския социален фонд.

Целта на анализа е да се установи доколко Съветът по законодателство има капацитет да подпомага министъра на правосъдието в изработването на законопроекти и подзаконови нормативни актове, свързани със съдебната система.

В рамките на проекта ще се разработи единна система за атестиране на държавни съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Те ще се обучават по две направления, като първото е за прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и възможностите на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър. Второто направление е новият Граждански процесуален кодекс. Акцентът на обученията ще бъде върху тълкуване на действащите правни норми.

Държавните съдебни изпълнители са с конкурсна длъжност и чрез този проект ще се разработи и единна система за атестирането им, както и на съдиите по вписванията. За целта първоначално ще се проведе социологическо проучване сред държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от цялата страна, което ще посочи съществуващите проблеми и очакванията за тяхното преодоляване.

Резултатите ще бъдат представени и на Висшия съдебен съвет, като те ще бъдат съпоставени с практиките в поне 8 страни членки на ЕС.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • В МРРБ търсят еко решения
  В МРРБ търсят еко решения

  Виждаме много дефекти, ще търсим механизъм те да бъдат отстранени. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на среща с представители на

 • Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране
  Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране

  България разчита на 1,9 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на жилищния и нежилищния фонд. Значителни средства са предвидени за тези

 • Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура
  Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура

  Предприемачите и общината имат нужда от диалог, за да се стигне до по-справедливо изграждане на инфраструктура. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх.

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us