Новини

Обявена е тръжна процедура за надграждане на информационните системи на програмите за трансгранично сътрудничество

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България.

Документите за процедурата се намират на сайта на МРРБ на адрес – https://www.mrrb.government.bg/obyavena-e-trujna-procedura-za-predostavyane-na-uslugi-za-nadgrajdane-na-informacionnite-sistemi-za-upravlenie-i-beneficientskite-portali-po-programite-za-transgranichno-sutrudnichestvo-po-instrumenta-za-predprisuedinite-79751/.

Крайният срок за подаване на оферти е 31.08.2017, 17.00 ч. местно време.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us