Новини

Очаква се бум на строителството на селскостопански сгради в България

Компания, специализирана в проектирането, доставката и монтажа на стоманени сгради с широк спектър на приложение, очаква, че в България ще се строят повече нови нови сгради в селското стопанство.

„Смятам, че в България следващите години ще има ръст на ново строителство в секторите животновъдство и земеделие, тъй като това са отрасли, които се модернизират с много бързи темпове. Хората, развиващи тези сектори, търсят възможности поетапно за разширение на бизнесите си и като сграден фонд, и като технологични решения“, каза Спас Колев, управител на „Фризомат“ ООД.

По думите на Колев в България все повече се реализира строителство на нови сгради, с възможност за монтиране на фотоволтаици. Бизнесът у нас дефинира добре своите планове и нужди от сграден фонд и 40 на сто от новопостроените сгради се планират така, че да може лесно да бъдат разширени и надградени.

Основните причини, поради които бизнесът избира стоманени сглобяеми сгради, са бързината на проектиране и строеж; здравината на конструкциите и възможността те да се преместят на нова локация, ако има нужда, смятат от компанията. Този тип строителство се характеризира и с предвидимост на разходите за строеж и възможността впоследствие сградата да се разшири или удължи спрямо бизнес нуждите.

Сферите на приложение на този тип сгради са многообхватни: промишлени и производствени сгради, складове и логистични центрове, магазини, самолетни хангари, селскостопански сгради, автосалони, автосервизи и шоуруми, спортни зали, временни съоръжения и много други, отбелязват от компанията.

По данни от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), оповестени от края на август, участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 50,94 процента за периода 1 януари 2023 г. – 27 август 2023 г. спрямо 1 януари 2022 г. – 27 август 2022 г. От началото на годината до 27 август е отчетен дял на ВЕИ в преносната мрежа в обем на 1 602 138 мегаватчаса, докато за аналогичния период на 2022 г. този дял е бил 1 061 442 мегаватчаса. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства – с 8,06 на сто в сравнявания период.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us