Новини

Одобрен кадастър на село Осеново

Одобрена е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Осеново във варненска област. Заповедта може да се обжалва до 10.03.2015 г. Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us