Новини

Одобрена е схема за поставяне на зарядни за електромобили в София

Издадена е заповед за одобряване на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап”, събщават от Столична община. Схемата е одобрена с решение на столичния общински съвет №570 от 19.09.2017 г. и заповед на главния архитект №РА50-327/17.04.201.

Тя е изработена по възлагане на Центъра за градска мобилност и представлява първи етап от развитието на мрежата от зарядни станции на територията на София. Поставянето на зарядни станции е в изпълнение на общинската политика за поощряване на използването на екологични превозни средства, част от програмата за превръщането на столицата в зелен град.

File Custom 4

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us