Новини

Ортофотокартата за изчисляване на директните плащания ще включва и горите

На заседание на Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че при предстоящите облитания за актуализиране на ортофотокартата, която се използва за изчисляване на директните плащания за земеделските производители, ще бъдат включени и заснети и горските територии. По този начин ще може да се поддържа точна и текуща информация за площите им. Решението е взето след консултации с Министерството на земеделието и храните, което е възложител на ортофотокартата.

Темата беше обсъдена след повдигане на въпроса за изсичането на гори.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us