Новини

Павлова говори за кадастър пред бъдещи полицаи:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова се срещна с курсанти от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ на Академията на МВР.

Министърът обяви, че МВР и МРРБ имат общ корен, тъй като строителното министерство и министерството на вътрешните работи са били свързани при създаването си с „Указ на княза” през 1879 г.

По време на срещата министър Павлова запозна курсантите с устройството, основните функции и политиките на МРРБ. Освен за пътища и водна реформа, Павлова обясни и какви са намеренията за кадастъра. „Реформата в кадастъра означава да унифицираме регистъра на поземлената собственост в една обща карта, така че всеки гражданин да може с един „клик“ по електронен път да може да извади скица на имота си от кадастралната карта”, разясни Павлова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us