Новини

Павлова: Можем да бъдем двигател на Балканите

Имаме огромното предимство да бъдем двигател на Балканите и да подкрепим съседните държави, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в международна конференция по повод закриването в България на Европейската година за развитие 2015. Имаме много проекти за двустранно сътрудничество, които са важни за пограничните региони, но не винаги намират гласност и не винаги се знае достатъчно за тях.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за регионалната политика и за провеждането на тази национално ниво от гледна точка на слаборазвитите региони. То отговаря за всички програми за междурегионално, трансгранично и в транснационално сътрудничество и има пряк ангажимент като управляващ или партниращ орган в 12 програми, отговорен за фокусиране на дейностите за развитие. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова Според нея трябва да има по-конкретно дефинирана политика как подкрепяме развитието на България не само като част от ЕС, но и на съседните държави на Балканите, които са с по-слабо развитие и са във фокуса на инициативата на Европейската година за развитие. Трябва да се определи и кои са конкретните държави, върху които искаме да фокусираме своите политики, каза още министърът.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us