Новини

Павлова откри конференция за водния сектор

На фона на водната драма в Казанлъшко, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова открие петата Годишна водна конференция „Реализиране на значими промени във водния сектор“.
В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики във ВиК сектора от различните региони, технологични иновации и фактори за постигане на по-високи инвестиции и ефективност в сектора. Сред темите са също ролята на бизнеса и институциите и възможностите за по-тясното им сътрудничество за по-добро управление на ВиК дружествата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us