Новини

Павлова предаде щафетата на Попниколов

Разчитам на вас, за да продължи нормалната работа на министерството и да проведем нормални и честни избори, заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов при приемането на поста от досегашния министър Лиляна Павлова.

Тя върна жеста, като каза, че службата се поема от експерт и професионалист, което дава спокойствието, че го предавам подредено и експертно, с много постигнати резултати и отчет за това какво сме заварили и какво сме направили.

Министър Спас Попниколов познава по-голяма част от директорите и служителите. Уверена съм, че не само няма да има забавяне на работата, а ще има спокоен и плавен преход към провеждането на предсрочните избори, каза от своя страна Павлова.

Спас Попниколов и Лиляна Павлова се обединиха около приоритетите, по които следва да работи министерството – а именно произвеждането на предсрочните парламентарни избори, проектите за развитие на пътната инфраструктура с приоритет изграждането на АМ „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле, изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2004 – 2020 и програмите за териториално сътрудничество, водната реформа, както и програмата за саниране, която вече е с увеличено финансиране и е отблокирана.

Роденият през 1969 г. Спас Попниколов е учредител и ръководител на инженерно – консултантска фирма, предоставяща инженерни услуги в инфраструктурното строителство. Работил е експерт в Дирекция “Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт” и в Звеното за Изпълнение на Проекти по програма ФАР. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия през 1997 г., специалност Строителен инженер по Транспортно строителство.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us