Новини

Подробна карта на небето над южното полукълбо

Най-прецизната карта на небето над южното полукълбо вече е факт, благодарение на данни, получени с телескопа APEX, инсталиран в пустинята Атакама в Чили на 5100 м надморска височина. Наблюденията са направени в субмилиметровия диапазон, в рамките на проекта ATLASGAL. Телескопът APEX е част от мрежата инструменти на Европейската южна обсерватория. Астрономите за първи път са картографирали цялата галактична равнина, видяна от южното поукълбо в субмилиметровия диапазон. По този начин бяха идентифирани газ и прах, които са само с няколко градуса над абсолютната нула.

На картата се забелязват повечето „люпилни на звезди“ в южната част на Млечния път. Тези райони са съставени от масивни и студени облаци газ, които ще колабират върху себе си и в резултат ще се родят звезди. С прецизност, която надвишава тази в предишни изследвания, извършени с космическите телескопи „Планк“ и „Спицър“, астрономите идентифицираха по-плътни зони с газ и прах в центъра на нашата галактика.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us