Новини

Правителството прие нов устройствен правилник на МЗХГ заради преобразуването на ведомството

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Това е мотивирано с решението на Народното събрание за одобряване на нова структура на Министерския съвет, с което Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

С правилника се създават и преобразуват дирекции, прецизират се техните функции.

Със заключителните разпоредби се изменя подзаконовата нормативна уредба, относима към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и на заместник-министрите.

Щатните бройки в преструктурираното ведомството ще са 656, като в досегашното Министерство на земеделието и храните са били 614.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us