Новини

Представят новата трансгранична програма България – Турция

На семинар в Бургас заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще представи възможностите за трансгранично сътрудничество между България и Турция през новия програмен период ЕС 2014 – 2020 г. Организатор е МРРБ в качеството си на управляващ орган на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 с подкрепата на Министерството по Европейските въпроси на Република Турция.

Представители на възможни бенефициенти от българска страна на трансграничния регион, който включва областите Бургас, Хасково и Ямбол ще вземат участие в семинара, който ще се проведе днес от 10:00 часа в хотел „България“ в Бургас. Областни управи, общини, регионални структури на централната изпълнителна власт, университети, училища, сдружения на бизнеса и неправителствени организации ще бъдат запознати с механизма за набиране и оценка на проектни предложения, критериите за допускане на кандидатите, дейностите, разходите, изискванията за юридически статут на потенциалните бенефициенти, както и необходимостта от съвместна работа на организациите от двете страни на границата. Ще се акцентира на добрите практики от изминалия програмен период 2007-2013.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us