Новини

Предвиждат растеж на строителството у нас до 2021 г.

Строителният сектор в България ще отбележи растеж през тази и следващите две години благодарение на ръста на сградното и гражданското и инженерно строителство, сочи летният доклад с прогнози на Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството (ИАПС). Тя обединява изследователски организации от осем страни от Източна и Югоизточна Европа – България, Румъния, Русия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна и Хърватия.
Асоциацията очаква строителният сектор у нас да отбележи растеж от 5% през тази година и от 4,4% през 2020 г. Наближаващият край на текущия програмен период на ЕС (2014-2020 г.) също ще окаже своето въздействие, като се очаква това да донесе ръст от 7,4% през 2021 г.
За сравнение, през 2018 г. строителният сектор у нас е постигнал ръст от 7,2% и от 15,1% през 2017 г. след срива с 39,7% през 2016 г., сочат данните на ИАПС. Миналата година секторът се е оценявал на 6,8 млрд. евро.
Инвестициите в жилищното строителство запазват привлекателността си благодарение на положителните промени в разполагаемите доходи на домакинствата и ниските лихви по ипотечните кредити.
Ръстът в нежилищното строителство е подкрепен от ускоряването на строителството в офис сегмента и стабилното представяне на инвестициите в сгради в преработващата промишленост и складовите площи.
Инфраструктурното строителство ще бъде движено от проекти в пътното строителство и комуналните услуги, които са финансирани главно с европейски средства. Железопътното строителство обаче се очаква да остане под потенциала си поради постоянното отлагане на някои големи проекти, отбелязва ИАСП.
Асоциацията прогнозира, че добрите години за строителните пазари в Източните и Западните Балкани ще продължат, като между 2019 и 2021 г. реалният натрупан растеж в региона се очаква да достигне 15%, въпреки че очакванията са годишният растеж постепенно да се забави. Гражданското и инженерното строителство се очаква да се представя по-добре от сградното строителство във всички страни с изключение на Румъния.

В страните от Източна Европа обаче картината е съвсем различна от тази на Балканите. Според прогнозите на ИАСП строителният сектор в региона ще отбележи общ спад от 1% между 2019 и 2021 г. главно заради срива на строителния пазар в Турция на фона на рязкото обезценяване на лирата. Това е и единствената страна в региона, която ще регистрира свиване на строителството до 2021 г., след което се очаква да започне възстановяване.

Турските строителни компании преживяват тежък момент, а тези от тях, които са съсредоточени в гражданското и инженерното строителство, намаляват обемите си на работа заради указа на турския президент Реджеп Ердоган от октомври 2018 г. да не се обявяват обществени поръчки за нови проекти с изключение на приоритетните. Освен това бюджетите на местните власти и на централното правителство за проекти тази година са по-малки в сравнение с предходната, отбелязва ИАПС.

В същото време прогнозите за Русия са умерено оптимистични – ръст от 0,3% тази година и 2,8% и 3,3% съответно през 2020 и 2021 г. Очаква се гражданското и инженерното строителство, както и жилищното строителство в страната да получат повече държавно финансиране, насочено към изграждането на нови пътища и жп проекти, енергийна инфраструктура и строителство на жилища.

Строителната индустрия в Украйна има всички условия за устойчив растеж в бъдеще, като ИАПС прогнозира повишение от 6,8% тази година, 3,6% догодина и 7,2% през 2021 г. Асоциацията отбелязва като положителна тенденция в страната систематичната държавна подкрепа за индустрията, включваща по-ясни и прозрачни правила на играта на строителния пазар, опростяване на процеса по издаване на разрешения за строеж и силните инвестиции особено в гражданското и инженерното строителство. Липсата на финансиране обаче пречи на строителната индустрия и на икономиката като цяло, отбелязва ИАСП.

Във всички страни от региона гражданското и инженерното строителство се очаква да се представя по-добре (или не толкова зле в случая сТурция) от сградното строителство до 2021 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us