Новини

През есента нова покана за трансгранично сътрудничество с Турция

През есента на тази година се предвижда да бъде публикувана първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021 – 2027 г. Тя ще бъде за предварително определения от държавите стратегически проект, свързан с укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция. Предвиденият за него ресурс е близо 2 млн. евро. Партньори по него ще са областните дирекции на МВР в Хасково, Бургас и Ямбол и Правоприлагащ отдел в провинции Одрин и Лозенград (Къркларели).

Това стана ясно на среща на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова със заместник-министъра на външните работи на Турция Фарук Каймакджъ.

Двамата обсъдиха подготовката на програмата за новия седемгодишен период. Зам.-министър Иванова подчерта, че работата по нея е в напреднал етап и изрази очакване изпълнението на съвместни проекти между България и Турция да бъде на същото ниво, както досега.

Над 34,4 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район на България и Турция в следващите седем години. За тях ще могат да кандидатстват със съвместни проекти бенефициенти от областите Бургас, Ямбол и Хасково и турските провинции Одрин и Къркларели. Бизнесът и сигурността на граничната зона са основни приоритети на програмата. Малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват с проекти за енергийна ефективност на сградения си фонд. Ще се финансират и дейности за въвеждане на технологична модернизация и преход към кръгова икономика, обмен на ноу-хау и добри практики. Средства са предвидени и за съвместни проекти за насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността от двете страни на границата.

Акцент в програмата през новия период е регионалната политика, насочена към специфичните нужди и особености на всеки от регионите. Залага се на равния достъп и директна подкрепа на малките и средни предприятия до финансовия ресурс за трансгранично сътрудничество. Фокус е поставен и върху интегрираното териториално развитие, основано на подхода „отдолу-нагоре“, като местните общности ще имат възможност сами да приоритизират инвестициите спрямо най-належащите териториални проблеми. Подпомагането ще е спрямо специфични нужди на всеки от регионите, което е един от иновативните начини програмите да се адаптират към онези, които най-много се нуждаят от тях.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us