Новини

Приет кадастър в общините Монтана и Цар Калоян

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Клисурица, общ. Монтана и гр. Цар Калоян, с. Езерче, и с. Костанденец, общ. Цар Калоян. До 14.01.2015 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения пред съответната служба по геодезия, картаграфия и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us