Новини

Приет кадастър за имоти на НК “ЖИ“ и неурбанизираните територии на 21 землища

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на частта от землищата на гр. Вълчи дол, с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник, с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, с. Червенци и с. Щипско, общ. Вълчи дол, попадаща извън границите на урбанизираната територия. Писмени искания и възражения се приемат в СГКК – Варна до 12.05.2016 г. включително.

За имоти по трасето на ЖП участък Видин – Медковец, попадащи в землищата на гр. Дунавци, област Видин и с. Княжева махала, с. Дъбова махала, гр. Брусарци, с. Медковец, област Монтана, собственост на НК “ЖИ“ също има приети кадастрални карти и кадастрални регистри. Писмени искания и възражения по тях могат да се направят съответно пред СГКК – Видин и СГКК – Монтана до 12.05.2016 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us