Новини

Приключиха преговорите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

На среща между заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и представители на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия бяха финализирани преговорите за обхвата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Тя ще включва 67 града, в това число 28 по-малки.

Финалният вариант на програмата очаква одобрение от ЕК след приключването националните процедури.

По време на срещата са обсъдени за възможностите за предварително изпълнение на основния приоритет на Оперативната програма, а именно интегрираното градско развитие.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us