Новини

Приключват отчуждителните процедури по трасето на Е-79

Напредъка по проект „Модернизация на път I – 1 /E-79/ Видин – Ботевград“ бе обсъден на работна среща по инициатива на областната администрация. В нея са участвали представители на общините Видин, Грамада, Димово, Макреш и Ружинци, на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, директорите на Областно пътно управление-Видин и Областна дирекция „Земеделие“ и представител на Гражданско обединение „Единни за промяна“, съобщи БНР. Според изпратеното след срещата прессъобщение тя е имала за цел да координира и да ускори дейностите на заинтересованите институции по отчуждителните процедури на обекта, тъй като част от общините срещат трудности при издаване на удостоверенията за наследници, поради промяна собствеността на засегнатите имоти.
Според областната администрация, общините Макреш и Ружинци са приключили с издаването на удостоверенията. В община Грамада е останало да бъде издадено само едно удостоверение, а община Димово е издала над 80% от тях. При част от имотите в община Видин има промяна на собствеността и се извършва прецизна проверка по установяване на собствениците.
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, и Областна дирекция „Земеделие“ са поели ангажимент да съдействат при идентифициране на собствениците на поземлените имоти, подлежащи на отчуждаване. В процес на определяне от общините са и площадки за временно съхранение на строителни отпадъци по проекта, се уточнява в прессъобщението.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us