Новини

Проектът Глобъл Орто за Европа и САЩ


Иван Кацарски

 

Проектът Глобъл Орто (Global Ortho Project) на Microsoft цели да покрие цялата територията на САЩ и Западна Европа с ортофото продукт, който има пространствена разделителна способност 30 cm, съобщи сп. GIM International. Аерозаснемането от височина 5 km над терена се изпълнява с дигитални аерокамери UltraCamG на Vexcel Corporation, Австрия. Аерокамерите са снабдени с глобална навигационна спътникова система (GNSS) и инерциален измерителен модул (IMU).

Първите изображения били  произведени през август 2010 г. и към тази дата са обхванати 46 % от територията. Предвижда се целият проект да бъде завършен през юни 2012 г., като ще се обновява на всеки три години.

Проектът е разделен на около 1500 клетки, всяка от които е с приблизителна площ 9000 km2. Клетките са около 6 до 9 пъти по-големи от подобни типични проекти. Изображенията се обработват със стандартни фотограметрични технологии, като се започне с аеротриангулация посредством софтуера UltraMap, после следва георефериране и производството на оротофото продукта.

От икономическа гледна точка проектът дава възможност на корпоративни клиенти, като застрахователни компании и такива, занимаващи се с недвижими имоти, да изграждат положителен опит в интерес на потребителите.

Трябва да се отбележи, че през май 2011 г. на пазара се появи новата дигитална аерокамера UltraCam Eagle, също на Vexcel Corporation. Панхроматичните изображения от камерата са с размер 20 010 х 13 080 пиксела с разделителна способност 5,2 µm. Има възможност да архивира 3800 изображения. Камерата е  снабдена с  два вида обективи.  Първият вид  има фокусно разстояние 80 mm за панхроматичните изображения (PAN) и 27 mm за цветните и близко инфрачервените изображения (RGBNIR). Вторият вид обективи има фокусно разстояние 210 mm (PAN) и 70 mm (RGBNIR). Работният цикъл на камерата (времето за две последователни експонации) е 1,8 sec. Дигиталната аерокамера UltraCam Eagle тежи 75 kg.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us