Новини

Програма за планинските и погранични райони представи МРРБ

Министър Лиляна Павлова откри заседание на Съвета по регионална политика към МРРБ, на който се обсъди проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони. На заседанието, което се проведе в МРРБ присъстваха представители на екипа, разработил програмата, кметове на общини, областни управители и експерти от различни области.

Програмата е разработена за по-малко от година с огромни усилия и активна работа, като по този начин се изпълнява един от основните приоритети на програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. в областта за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната, отбеляза тя и допълни, че към момента програмата обхваща 149 общини, в които живее около 30% от населението на страната.

Регионалният министър подчерта, че с програмата за първи път се дава ясна дефиниция за планинските и полупланинските райони у нас, техния обхват и особености. Според министърът на регионалното развитие и благоустройството преди да получи финално одобрение от Министерския съвет, Целенасочената инвестиционна програма на правителството трябва да бъде добре анализирана затова дали включва реалните проблеми на даден региони, дали няма изпуснати въпроси от ключово значение, както и дали предвидените мерки ще помогнат за изпълнение на програмата. Според министър Павлова от важно значение е и каква е проектната готовност на всеки един регион за изпълнение на поставените цели, тъй като колкото и добре да е разписана програмата, ако няма реални проекти и проектна готовност няма да има ефект. Освен това е нужен допълнителен анализ за всеки отделен проект – дали той въобще е нужен за региона. По този начин ще се провери и кое предложение може да получи финансиране по оперативните програми и кой може да се подкрепи само със средства от държавния бюджет.

 

 

На снимката село Мугла, photo-forum.net

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us