Новини

Произходът на водата на Земята е местен

Геофизици от Ирландия, Канада и Китай се обединиха около твърдението, че водата на Земята не е била донесена от астероиди или метеорити, а се е появила в резултат на химични реакции в недрата й.
Експертите са създали модел на условията, които са характерни за недрата на Земята – температура около 1400 градуса по Целзий и налягане, което е 20 000 пъти по-голямо от това на земната повърхност. При тези условия съдържащият се в земната мантия силициев диоксид влиза в химична реакция с водорода и образува вода и силициев хидрид.
Геофизиците заключиха, че подобна реакция може да има на дълбочина от 40 до 400 километра под повърхността на Земята. Подобно взаимодействие може да предизвика натрупване на вода в скалите, а не по повърхността им, и налягане до 200 000 атмосфери.

При излизането на течността от скалите въпросното налягане може да стане причина за силни земетресения.
Учените се надяват в бъдеще да изяснят дали описаният от тях феномен е характерен за всички слоеве на земната мантия. В случай че не е точно така, ще означава, че водата на нашата планета е донесена от астероиди или комети.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us