Новини

Промените в Закона за етажната собственост приети на първо четене

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за етажната собственост. Сред измененията са нови административнонаказателни разпоредби касаещи изискването за извършване на неотоложен ремонт по чл. 49, като управителя може да бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. при неизпълнение на задълженията си, а кмета на общината (района) с 300 до 700 лв. Ще може да бъдат регистрирани сдружения на собствениците за няколко сгради в режим на етажна собственотс, строени при свързано застрояване, съгласно ЗУТ.

Целият текст на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост се намира на сайта Народното събрание.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us