Новини

Променият разпределението на радиочестотния спекър

С решение на Министерски съвет се осъвременява политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, която е в отговор на промените през изминалите 10 години. Ще се уеднакви българското с европейското законодателство, както и с приети актове на Международния съюз по далекосъобщенията (ITC) и Европейската конференция по пощи и телекомуникации (СЕРТ).

Промените ще бъдат извършени на три етапа – до края на 2017 г., до края на 2019 г. и последният – 2020 г. През 2019 г. ще бъде проведена и световна конференция по радиосъобщения, в която ще участва България.

Ще бъде започнат процеса за ползване на обхват 800 MHz за наземни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги до края на 2017 г. Планирано е преразпределяне на ползването на спектъра от 3400-3600 MHz, за да се осигури ефективното му ползване. Отново за до края на 2017 г. е предвидено преразпределяне на телевизионните канали в ІV и V обхват с цел да бъдат освободени честоти за цифрова телевизия (DVB-T) и безжични широколентови мрежи и хармонизирано ползване на обхват 700 MHz.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us