Новини

Радомир и Брегово с приет кадастър

За землищата на градовете Брегово, общ. Брегово и Радомир, общ. Радомир има приети кадастрални карти и кадастрални регистри. До 18.06.2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени искания и възражения съответно в Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин и тази в Перник.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us