Новини

Румъния търси публично-частни партньорства за създаване на единен на кадастър


Румънското правителство създава публичон частни партньорства за създаване на единен канадстър. Министерството на регионалното развитие и туризма е обявило проект, в който кани частни компании с необходимите финансови ресурси да участват в създаването на кадастър на цялата територия на страната.

Според министъра на регионалното развитие Елена Удреа през последните 20 години в Румъния няма единна практика и съществува пълен хаос по отношение на кадастъра и имотния режистър заради непрестанните промени в тълкуването на закона. Миналата година Румънската агенция по кадастъра и имотния регистър премина от министерството на вътрешните работи под шапката на регионалното министерство.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us