Новини

Създадоха карта на Швейцария за слепи

Софтуерната компания Esri създаде карта на Швейцария за слепи. Ръководител на екипа е базираната в Цюрих Анна Ветер, която споделя, че начинанието е било истинско предизвикателство. Наложило се да се направи напълно нова легенда, която да покаже различните обекти – пътища, железници, реки, граници.

Характерно за картата е, че тя е изработена с помалко информация, за да бъде по-четлива, но подборът е от значение. Все пак за да е подробна информация, са създадени няколко различни тематични карти.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us