Новини

Ще търгуваме емисии на парникови газове


Министерски съвет прие Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г. и упълномощи министъра на околната среда и водите Нона Караджова да представи плана пред Европейската комисия и да проведе преговорите за неговото одобрение, съобщиха от министерството.

Разработването на плана за разпределение на квоти е необходимо условие за участие на България в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове съгласно европейската директива. Схемата за търговия с квоти е основният инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото за намаляване на емисиите на парникови газове с 8 % спрямо нивото им през 1990 г. Европейската схема за търговия се осъществява на два етапа – първи период от 2005 до 2007 (за България само 2007 г.) и втори период – от 2008 до 2012 г.

Междуведомствена работна група, създадена със заповед на министър Нона Караджова от септември т.г., вече разработва плана. Председател е заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.

Националният план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г. е представян двукратно на Европейската комисия, но не е получил окончателно одобрение. Приетият план за разпределение на квоти за периода 2008-2012 г. е коригиран в съответствие с изискванията и препоръките на ЕК.

В настоящия Национален план за разпределение за периода 2008 – 2012 г. са включени 132 инсталации, които попадат в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us