Новини

Точно след седмица започва юбилейната конференция „75 години УАСГ“

Тази година Университетът по архитектура, строителство и геодезия отбелязва 75 години от основаването си. Като част от събитията за празника на 1 ноември започва Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“. Тя ще продължи до 3 ноември. Пълната програма се намира на сайта на събитието на адрес: https://conference2017.uacg.bg/?page_id=18.

Тържествено откриване на конференцията в Геодезическия факултет ще се състои на 01.11.2017 от 16.00 часа в зала 120 на Ректората на УАСГ. Своите приветствия ще отправят: проф. д-р инж. Харолд Шу, доктор хонорис кауза на УАСГ, президент на Международната асоциация по геодезия и председател на Международната служба по VLBI; инж. Валентин Йовев, зам.-министър на МРРБ; инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на АГКК; полк. Румен Димитров, началник на ВГС; инж. Милен Димиев, председател на КИГ; инж. Николай Киров, председател на АГФ.

Доклади ще бъдат изнесени в четири секции: „Геодезически референтни системи, гравитационно поле и геодинамика”, „Геодезия, приложна геодезия и геоинформатика”, „Кадастър, управление на имоти, земеустройство и опазване на околната среда” и „Картография, фотограметрия и дистанционни методи”.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us