Новини

УАСГ на първо място в рейтинговата система на висшите училища в направлението Архитектура, строителство и геодезия

Университетът по архитектура, строителство и геодезия води класацията на рейтинговата система на висшите училища в България на МОН в професионалното направление Архитектура, строителство и геодезия с резултат 64. На второ място е Академията на Министерството на вътрешните работи, а на трето – Нов български университет. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ си поделят четвърто място с равен резултат, а на пето място е Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“. Шесто и последно място от това професионално направление е за Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, с резултат 47.

УАСГ запазва водещето си място, заемано и през 2015 г. Класацията е достъпна на адрес:https://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfXUZcUGZUTkxK.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us