Новини

УАСГ печели проект за подобряване на ефективността


Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) спечели проекта „Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката“ по оперативна програма «Регионално развитие». Той ще се финансира и от държавния бюджет. Благодарение на него ще се подобри качеството и удобството на учебната среда. Подобренията са в две насоки – архитектурни и енергийни.

В момента няма изградени удобства за лица с увреждания. Благодарение на новия проект това ще бъде променено и подобрено. Ще бъдат изградени рампи и асансьори за лица с увреждания, както и евакуационни изходи.

За намаляване на енергийните разходи ще се вземат мерки, съобразно обследването на построената преди 30 години сграда.

Ще бъде повишена и университетската администрация.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us