Новини

УАСГ с конкурс за докторанти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), преобявява конкурси за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. съгласно РМС № 328 от 3.05.2016 г. по следните научни специалности: архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли – 3 бр. (Архитектурен факултет), хидромелиоративно строителство – 1 бр., инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство – 1 бр. (Хидротехнически факултет), фотограметрия и дистанционни методи – 1 бр. (Геодезически факултет).

В срок от един месец от обнародването в днешния брой 29 на „Държавен вестник“ кандидатите трябва да подадат документи в съответните факултети включващи: заявление до ректора на УАСГ, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея., други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област, квитанция за платена такса в касата на счетоводството 50 лв.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us