Новини

УАСГ с нова специалност

Университетът по архитектура, строителство и геодезия въвежда обучение по нова специалност от учебната 2017/18 г. – Водно строителство. В нея ще се обучават студенти в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Обучението ще бъде с продължителност 4 години (8 семестъра) заедно с разработването и защита на дипломна работа. След успешно дипломиране студентите ще придобият професионална квалификация „Строителен инженер по водно строителство“. Кандидатстването е след завършено средно образование съгласно правилата на УАСГ.

За подробности – сайта на университета.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us