Новини

УАСГ с обучение за професионална квалификация „учител“

От октомври 2016 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще се проведе двусеместриално обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ с педагогическа насоченост. Обучението е насочено за студенти от 4-ти и 5-ти курс от всички специалности изучавани в УАСГ, както и завършилиинженери и архитекти. В края на курса участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация “учител”.

Таксата за обучение е 350 лв. на семестър, а срокът за записване е 30 септември 2016 г. Програма на курса и подробности на интернет страницата на университета: https://www.uacg.bg/?p=175&l=1&id=2245&f=12

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us