Новини

Усвояваме средствата по „Регионално развитие“ 80%

Към днешна дата отчитаме 81% напредък на усвояемост на средствата по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., а анализите ни сочат, че при това темпо на работа, догодина по това време ще достигнем 97%, което ще е огромен успех. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която откри XVI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и второто заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година. На събитието присъстваха Борислава Уудфорд – програмен мениджър ОПРР в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия и Владислав Пискорц – началник-отдел „България – присъединяване и преговори“ в ГД РГП на ЕК, зам.-министърът на регионалното развитие и ръководител на УО на ОППР Деница Николова, представители на министерства, Националното сдружение на общините в Република България и др. Обновени са над 1000 училища и детски градини, 100 туристически обекти са реставрирани и социализирани за посещения, рехабилитирани са над 1000 км пътища от II и III клас. 86 български града са с обновен облик и модерна градска среда, благодарение на програмата. Въпреки доброто темпо на работа към днешна дата има 32 рискови проекта по ОПРР, за чието успешно финализиране се следи стриктно. Като такива са определени проектите за интегриран градски транспорт, в сектор здравеопазване и някои проекти за туристически атракции, при които част от обектите трябва да бъдат довършени. Причината те да бъдат в графата „рискови“, е че част от тяхното изпълнение започна по-късно заради обжалвания, както в областта на строителството, така и при доставката на техника. Министерство на здравеопазването, като бенефициент също ще получи 19,9 млн.лв. за закупуване на допълнителна техника и апаратура, включително доставка и монтаж на „Кибернож“, с което попълваме целия спектър за лечение на онкозаболявания. Условието е министерството да успее да приключи процедурите за доставка и монтаж до края на годината. При условие, че не успеят, МЗ има резервен вариант за закупуване на специализирана техника за стерилизация, като алтернатива на тежката процедура за онкотехниката

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us