Новини

ВАС даде зелена светлина за застрояване на местността около къмпинг „Корал“

Върховният административен съд (ВАС) разреши застрояването на местността около къмпинг „Корал“. Това става ясно от решение на съда от 10 януари. В него се потвърждава, че поземлен имот с номер 44094.22.35 по КККР на с. Лозенец представлява урбанизирана територия. В решението се посочва, че местността не се намира в защитена територия, не са необходими екооценки за въздействие и оценка съвместимост и липсват доказателства за съществуване на дюни. Собственици на имота са „Прайм Пропърти БГ“.

ВАС обяснява, че територията съвпада с действащия Общ устройствен план на Царево – рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и съпътстващи дейности. В заключение ВАС обявява, че няма основания разрешението за строителство на местнотта да се обяви за нищожно.

За имота има издадено разрешение за строеж от декември 2007 г., издадено след одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ. То е презаверено на 29.12.2010 г. и на 15.12.2016 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us