Новини

Възстановиха картата на Македония и Одринския вилает от 1902 г.


Картата на Македония и Одринския вилает от 1902 г. бе възстановена. Това съобщи д-р Стефан Пейков от Международния търговски и културен център Геопан.

Картата е съставена и отпечатана в Картографския институт при Генералния щаб на Българската армия в София през 1902 г. Тя е важен исторически и картографски паметник, съдържащ голям обем достоверна информация – за физикогеографски и административни райони на Балканския полуостров. Информацията в картата, не е изследвана детайлно и не е интерпретирана. На картата са запазени сведения за селищната мрежа и названията на преименувани или изчезнали села в Македония и Тракия. Те са събрани добросъвестно – преди да настъпят големите принудителни изселвания, след Илинденско-Преображенското възстание (1903) и войните за национално обединение (1912-1918 г.). За сега са известни две версии: в мащаб 1:500,000 и в мащаб 1:210,000. И двете версии спадат към т. нар. „Специални карти“. Тези карти са ценни източници (и понякога единствени) за картографираната територия.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us