Новини

Водолази ремонтират язовир „Студена“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков присъства вчера на старта на рехабилитацията на стената на яз. „Студена“. Изпълнителят направи демонстрация на иновативната технология за работа в експлоатационни условия под вода, която се използва за първи път в България. Целта е да не се източва язовирът и той да продължава да снабдява Перник и региона с вода докато тече ремонтът. Очаква се рехабилитацията да приключи в края на 2018 г.

„Перничани бяха уплашени, че ще останат без вода при ремонта, но намерихме решение“, обясни пред медии министър Нанков. Най-голямото предимство на избрания метод, позволяващ ремонтните дейности да бъдат изпълнявани от водолази без източване на съоръжението е, че няма да оставим 100 000 потребители без вода от язовир „Студена“, включително индустриални предприятия, коментира министърът.

Очаква се с рехабилитацията експлоатационният срок на стената на язовира да бъде удължен с около 50 години. Рехабилитация не е извършвана от изграждането на язовира преди 62 години, каза министър Нанков и подчерта, че при 24-часов режим на експлоатация 365 дни в годината натовареността му през това време е била голяма.

Полагането на геомембраната няма да наруши качествата на водата за питейно-битови нужди. Предстои да бъде обрушен бетонът от слабите места по стената, като освен ремонтът й и полагането на мембраната, водовземната кула ще бъде укрепена със стоманобетонен кожух. Ще се ремонтират също пречиствателната станция за питейни води и отвеждащите водопроводи от язовира.

Рехабилитацията на язовир „Студена“ трябва да бъде завършена в края на другата година. Ако бяхме забавили ремонта няколко години, строителството би се оскъпило в пъти, подчерта министър Нанков.

Според представителите на изпълнителя на проекта Консорциум „Хидроконструкция – Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо ХБМ – Карпи“ е избран най-добрият момент за започване на рехабилитационните работи на язовирната стена, защото състоянието й все още не е критично и дейностите няма да изискват по-голям финансов ресурс.

Алберто Скуера и Еуген Попа представиха пред присъстващите технологиите, които ще се прилагат при реконструкцията на язовирната стена. По време на демонстрацията стана ясно, че геомембраната, която ще бъде използвана при реконструкцията на стената на язовир „Студена“, е използвана и при ремонта на най-високата в света язовирна стена в света, която е с височина от 335 м.

Проектът за реконструкция на стената на язовир „Студена“ и рехабилитацията на пречиствателна станция за питейни води към него на обща стойност 32 млн. лв. са част от големия „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ на стойност 170 млн. лв., който Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява от 2010 година чрез заемно споразумение от Световна банка. Въз основа на него вече се изготвиха дългосрочната стратегия за развитие на ВиК отрасъла, мастърплановете и се проектира яз. „Нейковци“ до Трявна, припомни министър Нанков.

По проекта, за първи път след 30 години, се изграждат язовирите „Пловдивци“ и „Луда Яна“, които са изцяло нови съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Проектът за строителство на яз. „Пловдивци“ ще завърши през тази година. Вече са изградени стената, чашата и пречиствателната станция за питейни води и след около месец ще започнат дейностите по неговото завиряване, информира министърът. Пусковият срок за яз. „Луда Яна“, който ще захранва с питейна вода около 30 хил. души в Панагюрище, Пазарджик и Стрелча, е през 2019 година, каза още той.

Една от основните ни цели в развитието на устойчив ВиК сектор е изграждането на язовири за питейно-битово водоснабдяване, подчерта Николай Нанков. Язовирите, експлоатирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линия на ВиК дружествата са девет, от които единствено стената на язовир „Студена“ е в състояние на спешен ремонт. Останалите осем язовира са в добро експлоатационно състояние, включително стените им, посочи той.

Пред медиите регионалният министър коментира и необходимостта да се укрепи стената на язовир „Бели Искър“, експлоатиран по силата на концесионния договор между Столична община и Софийска вода от дружеството концесионер. Яз. „Бели Искър“ е този, който трябва да бъде с реконструирана стена в неотложен порядък“, подчерта Нанков. Необходимо е да се уредят правни въпроси от гледна точка на това как ще бъде възложена рехабилитацията, кой ще я възложи и кой ще осигури ресурса, обясни министърът.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us