Новини

Връчват дипломите на студентите от Геодезическия факултет

Дипломите на абсолвентите, специалности „Геодезия“ и „Устройство и управление на земи и имоти“, защитили през втората сесия ще бъдат връчени на 29.04.2015 г. от 11 часа в зала 416 на Ректората на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us