Новини

Все още над 50% от населението на Земята не ползва интернет

В ежегодния доклад на агенцията на ООН, отговаряща за телекомуникациите, е установено, че 3,9 млрд души от населението на Земята не ползва интернет. Достъп до мобилен широколентов интернет имат 84% от жителите на планетата, но едва 47% са действителни потребители.

Според експертите от Международния телекомуникационен съюз пречките пред потенциалните потребители са високите цени, лошото качество на услугите и др. Профилът на офлайн населението се състои от непропорционално много жени, възрастни хора, хора с ниски доходи, необразовани, жители на селата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us