Новини

Втора работна среща по проекта BALGEOS_II


Успешното реализиране на проекта „BALGEOS II – Balkan countries integration into GGOS“ (https://balgeos.cc.bas.bg) бе продължено с провеждането на втора работна среща в периода  27-29 януари 2010 г. във Виена. В нея взеха участие изследователи и млади учени от Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония и Франция. Основно внимание по време на презентациите и последвалите ги дискусии бе отделено на геодезическото образование в университетите, геодезическите референтни координатни и височинни системи, резултати от геодинамични изследвания в различни райони на Балканите, online геодезически мониторинг на инженерни съоръжения, изготвяне на цифрови топографски карти на страните-партньори и др. Специална сесия бе посветена в памет на проф. Курт Бретербауер, допринесъл изключително много за геодезическото образование в Албания и Косово. Координаторът на проекта проф. Роберт Вебер представи проекто-предложение на тема „Georeferencing and GNSS based Real-Time Environmental Monitoring in the Balkan Area“, с което консорциумът участва в новата конкурсна сесия по научната FP7 програма на ЕС.

Участниците в работната среща имаха шанса да участват в традиционния бал на Тeхническия университет на Виена, който се проведе на 28 януари 2010 г. в Императорския дворец на Хофбургите (https://www.tu-ball.at). 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us