Новини

Япония иска единен световен стандарт за дроните

Япония ще предложи през 2020 г. единни международни стандарти за използване на дистанционно управляеми летателни апарати – дрони. Според вестника такива единни правила ще дадат възможност на японските компании да излязат на пазарите за търговското им производство, което сега е съсредоточено в ръцете на Китай.

БЛА биха могли да причинят щети по време на полет, а новите стандарти ще намалят тази заплаха. В самата Япония полетите на безпилотните апарати са строго ограничени от Закона за авиацията в гъстонаселените райони.

Като се вземе предвид, че броят на дроните се увеличава значително, Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония смята да започне към края на финансовата година (в началото на 2018 г.) работа по усъвършенстването на полетите на дрони съвместно с Японската въздушно-космическа агенция JAXA и Института по съвременна наука и технологии (AIST).

Министерството ще разработи система за управление на дрони с помощта на сензори за височина и сателитна навигация, за да избегне сблъсъци на летателни апарати във въздуха. През 2020 г. министерството планира да подаде заявка в Световната организация по стандартизация (ISO) за утвърждаване на плановете за безопасност на полетите на дроновете като се надява те да бъдат утвърдени около 2025 финансова година. Едновременно с това Япония ще си сътрудничи с компании от други страни в областта на автоматичните полети и обработката на данни от тях, за да може резултатите от тази работа да намерят отражение в предлаганите международни стандарти. Доколкото търговските дронове са предимно китайско производство, Япония ще опита да получи съдействие от международната общност Китай също да вземе участие в разработката на нови световни стандарти за полети на безпилотните апарати. Прогнозите са, че световният пазар за дронове ще достигне 20,5 милиарда долара към 2020 г., което е с 80% повече от 2015 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us