Новини

Япония роботизира селското стопанство за 37 милиона долара

Япония ще изразходва 37 милиона долара за внедряването на роботи в селското стопанство. Средствате ще бъдат инвестирани в автоматизирането на фермерството и разработката на 20 вида роботи, включително и такива, които да могат да различат зрелите от зелените плодове. Средната възраст на японските фермери в момента е 67 години. Според министърът на земеделието, горите и риболова Хироши Морияма роботите ще заместят селскостопанските работници, които излизат в пенсия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us