Новини

Започнаха проверки по сигнали на граждани за неправомерно изискани свидетелства и удостоверения

Министър-председателят Бойко Борисов разпореди проверки на Главния инспекторат на Министерския съвет за няколко институции, които продължават да изискват свидетелство за съдимост на хартиен носител като част от необходимите документи за предоставяне на административна услуга. Това съобщиха от информационната служба на Правителството.

Проверките са възложени след подадени сигнали на електронен адрес udostoverenia@government.bg, създаден в отговор на оплаквания на гражданите за неспазване на закона и неправомерно изисквани от тях удостоверения и свидетелства.

Главният инспекторат ще проверява процедури в Министерството на труда и социалната политика за кандидатстване по проекти към министерството, в Агенцията по заетостта за кандидатстване по проекти в бюрата по труда, в Изпълнителната агенция по лекарствата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, в Изпълнителната агенция по горите за сключване на договори за добив и продажба на дървесина с търговци, както и в ИА „Автомобилна администрация“ за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Резултатите от проверките ще бъдат представени в доклад до премиера в срок до 30 април 2018 г.

С промените в законодателството от началото на годината отпада напълно изискването към лицата с чисто съдебно минало да представят удостоверението като доказателство, а администрациите са задължени да установяват данните за съдимостта на гражданите служебно, без да се заплаща държавна такса. Мярката е част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа и подобряване на обслужването към гражданите и бизнеса, включително чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us